Peuter & Kleuter | Kinderopvang

Positieve invloed kinderopvang

Veel kinderen worden één of meerdere dagen verzorgd door kinderopvang. Vaak werken de opvoeders, waardoor zij niet alle dagen zelf voor hun kind kunnen zorgen. Kinderopvang wordt dus veelal gebruikt om praktische redenen: opvang tijdens de werkdagen van de opvoeders. kinderdagverblijfMaar daarnaast heeft kinderopvang een positieve invloed op de ontwikkeling van een kind. Vaak wordt er op de kinderopvang veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind. De kinderen leren veel van elkaar, van de leiding en van eventuele voorschoolse programma’s die worden aangeboden. Goede kinderopvang kan dus zeer goed zijn voor de ontwikkeling van het kind en voor de voorbereiding op de schooltijd. In Nederland zijn er verschillende soorten kinderopvang.

 

Kinderdagverblijf of crèche

In eerste instantie is het kinderdagverblijf of de crèche bedoeld voor opvang terwijl de opvoeders aan het werk zijn. De opvang is meestal vijf hele dagen per week beschikbaar. Veel kinderdagverblijven en crèches besteden veel aandacht aan de sociale  en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Reguliere kinderdagverblijven en crèches zijn gecertificeerd en staan onder toezicht van de overheid. Dit betekent dat de leidsters zijn opgeleid en dat de kwaliteit van de opvang regelmatig wordt getest. Dit zorgt voor een goede en stabiele opvang voor het kind.

 

Particuliere kinderopvang

peuterspeelzaalParticuliere kinderopvang is opvang bij iemand aan huis. Het kind kan alleen of in een groep worden opgevangen. Het voordeel van particuliere opvang is de huiselijke sfeer. Daarnaast is er vaak sprake van één leidster, waardoor het kind een goede band kan opbouwen. Particuliere kinderopvang is echter vaak niet certificeerd, dit betekend dat er dus geen controle is op de manier van opvang. Het is dus belangrijk dat de opvoeders dit vooraf goed beoordelen en tijdens de opvang in de gaten houden. Hierdoor kan de kwaliteit tussen verschillende locaties van particuliere kinderopvang ook erg wisselend zijn.

 

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is vooral gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en de ontwikkeling van de intelligentie. Iedere peuterspeelzaal geeft hier op zijn eigen manier invulling aan. Een peuterspeelzaal biedt meestal geen opvang voor hele dagen. Gemiddeld worden kinderen er drie tot vijf uur per dag opgevangen, ook kunnen de kinderen meestal niet alle dagen van de week naar de peuterspeelzaal.

 

Voorschoolse opvang

crècheVoorschoolse opvang is een combinatie van een peuterspeelzaal en een basisschool. Het doel van de voorschoolse opvang is voorbereiden op de basisschool, met name voor kinderen die een achterstand (lijken) te hebben in de taalontwikkeling of op het sociale of emotionele gebied. Door naar de voorschoolse opvang te gaan wordt de overstap naar de basisschool makkelijker. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 2,5 en 4 jaar.

 

 

FacebookTwitterHyvesLinkedin