Peuter & Kleuter | Praten

Eerste woordjes

spelenTijdens de babytijd begint een kind te oefenen met praten. Eerst is het brabbelen, maar al na zo’n tien maanden zegt de baby zijn eerste woordje. Vanaf dat moment gaat het snel met de taalontwikkeling van een kind. Wanneer de baby ongeveer achttien maanden is, leert hij al twee woorden te combineren. En bij vierentwintig maanden kent en gebruikt de baby al zo’n 400 woorden.

 

Tien woorden per dag

Tijdens de peuter- en kleutertijd wordt het taalgebruik van het kind steeds beter. Het kind leert steeds meer woorden en de zinnen die het kind gebruikt worden langer. Terwijl het kind op tweejarige leeftijd nog gebruik maakte van zinnen van twee en soms drie woorden, kan het kind op driejarige leeftijd al complete zinnen vormen. Aan het einde van de kleutertijd, wanneer het kind zes jaar is, kent het kind al zo’n 14.000 woorden! Dit betekent dus dat peuters en kleuters gemiddeld tien nieuwe woorden per dag leren.praten

 

Regeltjes

Natuurlijk maken peuter en kleuters nog veel foutjes wanneer zij praten. Maar veel regels die volwassenen hanteren bij het praten, lijken peuters/kleuters zeer gemakkelijk over te nemen. Zo kunnen ze al vrij snel het meervoud (één auto..twee auto’s) van een woord op de juiste manier benoemen en gebruiken zij woorden ook in de juiste tijd (ik ben..ik was).

 

Tegen jezelf praten

Veel peuters/kleuters praten tegen zichzelf. Zij doen dit bijvoorbeeld wanneer ze aan het spelen zijn of wanneer ze een moeilijke puzzel maken. Dit hardop praten helpt het kind om problemen op te lossen en na te denken over moeilijke taken. Tevens oefent het kind met het voeren van gesprekken met anderen, door eerst te praten met zichzelf. Tijdens de babytijd en het begin van de peutertijd, praat het kind vooral voor zijn eigen plezier of gemak. Vanaf ongeveer drie jaar wil het kind ook graag begrepen worden door zijn omgeving. Het kind doet zijn best om uit te leggen wat hij wil en kan gefrustreerd raken als hij niet begrepen wordt.

 

luisterenLeren door te luisteren

Hoe meer woorden en taal een kind hoort, hoe sneller hij leert om zelf te praten en zichzelf duidelijk te maken. Het is dus belangrijk veel tegen een peuter/kleuter te praten en hierbij veel verschillende woorden te gebruiken. Probeer je manier van praten niet aan te passen aan de spraak van een kind. Geef juist het goede voorbeeld door correcte zinnen en woorden te gebruiken. Op deze manier leert het kind ook hoe hij het beste kan praten.

 

 

FacebookTwitterHyvesLinkedin